Intelligo

Ugdyti jaunimo gebėjimą kelti tikslus ir planuoti savo laiką, paskirstant jį tinkamai tarp mokymosi, užklasinės veiklos ir laisvalaikio.
  • Vieta: ,,Vilnėlės“ kultūros centras
  • Skirta: jaunimui
  • Data: 2017 m. birželio 1 d. – 2018 m. gegužės 31 d.
  • Partneriai: Fundación Pineda para el Fomento y Desarrollo de la Educación y la Cultura (Ispanija) ir Stowarzyszenie Podnoszenia Kwalifikacji Kobiet Siennica (Lenkija)
  • Finansavimas: 4186 € iš Erasmus+

Projektas “Intelligo” – tai bendras Lietuvos, Lenkijos ir Ispanijos jaunimo nevyriausybinių organizacijų darbuotojų mobilumo projektas. Pagrindinis projekto tikslas – įsisavinti Ispanijos fondo “Pineda” sukurtą Intelligo metodą, skirtą ugdyti jaunimo gebėjimą kelti tikslus ir planuoti savo laiką, paskirstant jį tinkamai tarp mokymosi, užklasinės veiklos ir laisvalaikio, ir taip ugdyti jaunų žmonių visapusišką asmenybę ir padėti jiems pasiekti savo svajones. Šiuo projektu taip pat siekiama patobulinti dviejų jaunimo NVO darbuotojų kompetencijas darbe su jaunimu ir taip padidinti dviejų Lietuvos ir Lenkijos jaunimo organizacijų pajėgumą ir patrauklumą rinkoje.

Pagrindinė projekto veikla – 3 dienų tarptautinis susitikimas ir mokymai Barselonoje (Ispanija), kurie įvyko 2017 m. spalio 24-28 d. Jų metu kvalifikaciją kilo 6 jaunimo darbuotojai iš Lietuvos ir Lenkijos. Projekto metu remiantis Ispanijos ir Lenkijos patirtimi taip pat yra adaptuotas Intelligo metodas Lietuvos jaunimui, paruošta šio metodo medžiaga lietuvių kalba, apmokyti mentoriai ir 2018 m. sausio-vasario mėn. pradėta taikyti šį metodą Lietuvoje (Vilniuje ir Kaune).

„MOKĖTI MOKYTIS: KAIP?“