Parama

Galimi paramos būdai:

1. Jūsų aukos į:

Banko sąskaitos gavėjas VšĮ „VISUOMENĖS KULTŪRINIO UGDYMO CENTRAS“
Adresas ALGIRDO G. 2–36, LT-03161 VILNIUS
Įmonės kodas 210087660
Banko pavadinimas AB „SEB BANKAS“
Banko kodas 70440
Banko sąskaitos numeris LT98 7044 0600 0045 9375
SWIFT kodas CBVILT2X
Mokėjimo paskirtis Auka

2.Jeigu gyvenate JAV per mūsų partnerį SCA fondą, kad galėtumėte gauti mokesčių sumažinimą. Būtinai reikia minėti prie mokėjimo paskirties “Lietuvos VKUC projektas” ir informuoti į adresą info@vkuc.ltDaugiau informacijos čia

3. Parama, vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymų, skiriant 2 % iš valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio:

Gerbiami ponios ir ponai,
Gerbiami klubo „Uola“ draugai,
Gerbiami „Vilnelės“ kultūros centro ir studenčių namų draugai,

Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymas sudaro galimybę teikti paramą neatidarius piniginės. Nuo 2004 m. kiekvienas Lietuvos pilietis pasirinktai organizacijai gali skirti iki 2 % valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Maloniai kviečiame ir šiais metais, iki gegužės 1 d., skirti 2 % sumokėto pajamų mokesčio VšĮ „Visuomenės kultūrinio ugdymo centrui“, puoselėjančiam kultūrines, žmogiškas ir dvasines vertybes. Žemiau rasite prašymo formą ir informaciją apie jos užpildymą.

Duomenys, reikalingi prašymui užpildyti:

Gavėjo tipas 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 210087660

Kaip ir kur pateikti prašymą?

1. Pateikdami prašymą elektroniniu būdu, prisijungę prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS), adresu https://deklaravimas.vmi.lt.
arba
2. Užpildydami formą FR0512 (versija 02) ir ją pateikdami savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniame skyriuje paštu arba asmeniškai (telefonus ir adresus galima rasti čia: http://www.vmi.lt/lt/?itemId=20900).

Daugiau informacijos apie formas:  http://www.vmi.lt/lt/?itemId=21569.

Prašymo forma ir pildymo taisyklės
Prašymas pildomas FR0512 (versija 02) tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis arba spausdinamas kompiuteriu. Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų. Nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz.: brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.).

Prašyme laukeliai pildomi taip:

  1. asmens kodas;
  2. telefonas; vardas, pavardė;
  3. vardas prie 3V; pavardė prie 3P;
  4. adresas (miestas, gatvė, namo, buto numeris);
  5. mokestinis laikotarpis, t.y. kalendoriniai metai, kuriais sumokėto pajamų mokesčio sumos dalis prašoma pervesti, t.y. 2018 metai;
  6. pažymima „X“ ženklu pirminė forma prie 6S: mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą;

E1. Gavėjo tipas – 2;
E2. Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 210087660;
E4. Mokesčio dalies dydis (procentais); prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais) – 2,00 valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio;
E5. Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – 2018. Nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis prašymo formoje. (Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai).

Prašyme turi būti nurodyti visi reikalaujami duomenys. Jei pamiršote nurodyti visus duomenis, turite teisę iki š.m. liepos 1 d. pateikti patikslintą prašymą.

Galima ir per elektroninę bankininkystę. Čia pildymo pavyzdys portale, nors padaryta su kita organizacija. Keičiasi tik E2 ir metai. Būtų – 210087660 ir 2018.