2117_s

Vasaros socialinio darbo stovyklos

Daugelio šalių jaunimas vasaros mėnesius skiria veiklai, kurios negali vystyti per mokslo metus. Tai laikas galvoti apie kitus ir dirbti dėl kitų. Studentėms ir vyresniųjų klasių mokinėms vasaros socialinio darbo stovyklos siūlo programą, kurios metu rūpinamasi ligoniais ir seneliais, vaikai mokomi anglų kalbos.

Merginos turi galimybę pabūti su seneliais ir jiems patarnauti, išmokti iš senelių kantrumo, dosnumo ir dėkingumo. Jos vertėjauja: padeda seneliams ir merginoms iš Barselonos ir Pamplonos (Ispanija) susikalbėti. Jaunuolės taip pat rūpinasi turiningu vaikų laisvalaikio užimtumu. Stovykloje įsitikinama, kad galima padėti kitiems, vertinti tai, ką turime, dėkoti už tai, kad esame čia ir dabar.

Aptarnavimo darbuotojų darbas negali būti suprantamas tik kaip tam tikrų užduočių, kurios tenkina klientų poreikius, atlikimas: jo mastas yra daug didesnis. Žodžių, gestų ir veiksmų dėka atskleidžiamos užduotis atliekančių žmonių vertybes: jie geba suvokti asmens, kuriam tarnauja, kilnumą. Vasaros renginių metu, kurie ir toliau įgyvendinami metų bėgyje, ugdomas savanorių jautrumas, pastabumas, kilnumas, dosnumas.