savanauju

Aš savanoriauju! O tu?

Savanoriškos veiklos skatinimas tarp bendraamžių ir pažįstamų, siekiant pasiekti kuo daugiau Lietuvos jaunimo.
 • Vieta: Kretinga
 • Amžius: 14–17 metų
 • Data: 2011 m. liepos 14 – 28 d.
 • Dalyviai: iš viso 34 mokinių (17 iš Lietuvos, kitos iš Ispanijos)
 • Finansavimas: 15.835 €

Projekto tikslai:

 • Supažindinti projekto dalyvius su savanorystės reiškiniu Lietuvoje ir Ispanijoje.
 • Skatinti dalyvius suprasti savanorystės svarbą, siekiant keisti bei gerinti savo aplinką.
 • Per savanorišką veiklą vystyti asmeninius ir socialinius įgūdžius, reikalingus aktyviai prisidėti prie savo aplinkos gerinimo bei skatinti aktyvesnį jaunų žmonių įsitraukimą į socialinių problemų supratimą ir jų sprendimą.
 • Neformalaus pobūdžio edukacinių užsiėmimų pagalba įsisavinti metodus, skatinančius visuomenės įtraukimą į savanorystę, ypatingai rūpinantis atskirtųjų žmonių integracija.
 • Gilinti Europos pilietiškumo sąmoningumą įvertinant, visų pirma, savo šalies turtą (savo žmonių, istorijos, kalbos).
 • Kurti draugystės ryšius tarp jaunuolių iš skirtingų socialinių ir kultūrinių aplinkų.
 • Projekto pabaigoje kiekvienoje šalyje pradėti kurti savanorystės tinklą, kuri prisidėtų prie šalies socialinių problemų sprendimo ir aktyvesnės europietiškos pilietinės sąmonės ugdymo.