OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mes galime… PADĖTI!

Prisidėjimas prie integracinio augimo didinimo per skurdo ir marginalizacijos temų nagrinėjimą, jaunų žmonių sąmoningumo ir ryžto spręsti šias problemas didinimo.
 • Vieta: Kretinga
 • Amžius: 15–18 metų
 • Menių data: 2012 m. liepos 15 – 29 d.
 • Projekto trukmė: 2012 m. gegužės 1 d. iki spalio 31 d.
 • Dalyviai: iš viso 34 mokiniai (17 iš Lietuvos, 17 iš Ispanijos)
 • Finansavimas: 17.055 € iš ES
 • Partneris: Fundació Montblanc per a la Promoció de la Dona

Temos: Jaunų žmonių kūrybiškumas ir iniciatyva savanorystės srityje.

Projekto tikslai:

 • Susipažinti su skurdo ir atskirties reiškiniais Lietuvos ir Ispanijos visuomenėse, jų priežastimis ir pasekmėmis asmeniui, šeimai ir visuomenei.
 • Skatinti jaunuolių sąmoningumą ir atsakomybę už socialines problemas, vyraujančias mūsų visuomenėje, tokias kaip skurdas, marginalizacija.
 • Plėtoti jaunų žmonių kūrybiškumą (idėjų generavimą) ir skatinti iniciatyvą gerinti savo aplinką ir gyvenimą įgyvendinant savanoriškas veiklas.
 • Parodyti savanorystės abipusę naudą. Iš vienos pusės atskleisti savanorystę kaip priemonę jaunų žmonių asmeniniam, socialiniam ir profesiniam tobulėjimui užtikrinti ir puoselėti, iš kitos pusės – kaip priemonę prisidėti prie visuomenės socialinių problemų sprendimo.
 • Bendrauti ir bendradarbiauti su visuomenės grupėmis, kurios gali jaustis atskirtomis nuo visuomenės (vienišais seneliais, gyvenančiais senelių namuose, skurdžiai gyvenančiomis šeimomis ir vienišais asmenimis). Išmokti atrasti kiekvieno asmens potencialą ir mokytis jį panaudoti kaip priemonę jo problemoms spręsti.
 • Sudaryti sąlygas jaunuoliams susitikti su kitos kartos (pagyvenusiais asmenimis) atstovais.
 • Gilinti Europos pilietiškumo sąmoningumą įvertinant, visų pirma, savo šalies turtą (savo žmonių, istorijos, kalbos).
 • Kurti draugystės ryšius tarp jaunuolių iš skirtingų socialinių ir kultūrinių aplinkų.