tavonamai2009

Mano namai – tavo namai

Išmokti keletą namų puošybos gudrybių.
 • Vieta: „Slėnio“ kultūros centras, Kaunas
 • Amžius: 15–18 metų
 • Data: 2009 m. liepos 17 – 29 d.
 • Dalyviai: iš viso 20 mokinių (10 iš Lietuvos, kitos iš Ispanijos)
 • Finansavimas: 6.137 €

Temos: kultūros paveldas būsto dekoravimo mene.

Projekto tikslai:

 • Pažinti dviejų Europos tautų – lietuvių ir ispanių – kultūrinį paveldą būsto dekoravimo mene.
 • Pristatyti savo šalių tradicines ir šiuolaikines architektūrines būsto formas.
 • Išmokti keletą namų puošybos gudrybių.
 • Atrasti, kaip tautos menas ir kultūra atsispindi namų aplinkoje.
 • Pamatyti, ar skiriasi ir kaip skiriasi skirtingų jaunų žmonių gyvenamoji vieta.
 • Sukurti aplinką, kurioje svečiai jautųsi jaukiai – kaip savo namuose.

Šis projektas parodė:

 • jaunimo rūpinimąsi savo šalimi;
 • jaunimo susidomėjimą, namų interjeru ir dekoravimu, namų puošyba, floristika, šalies ir tarptautine virtuve ir pan.;
 • jaunimo pagarbą vieni kitiems, galimybės rasti bendrų šalyčių taškų su kitos rasės žmonėmis (ispanų grupėje buvo keletas merginų, kurių tėvai emigravo į Ispanija iš Meksikos, Anglijos ir Nigerijos);
 • jaunimo norą atnaujinti savo namus ir net padėti kaimynams atnaujinti savo būsto puošybos elementus;
 • jaunimo supratimą, kad galima būti vieningais Europos piliečiais dalinantis savo kultūros lobiais su kitos šalies jaunimu ir iš arčiau susipažįstant su kitos šalies kultūra.