kuriam2013

Kuriame tvarią aplinką

Pažinti abiejų šalių kultūras ir tautinį palikimą bei suvokti, kaip gamta, ūkis, technologijos, švietimas, jų plėtra, visuomeninis gyvenimas ir kaime, ir mieste yra labai svarbūs aspektai šalių vystymuisi ateityje.
 • Vieta: Gargždai
 • Amžius: 14–17 metų
 • Data: 2013 m. liepos 1 d. – 13 d.
 • Dalyviai: iš viso 32 mokinės (16 iš Lietuvos ir 16 iš Ispanijos)
 • Finansavimas: 18.817 eurai

Projekto tikslai:

 • pažinti abiejų šalių kultūras ir tautinį palikimą bei suvokti, kaip gamta, ūkis, technologijos, švietimas, jų plėtra, visuomeninis gyvenimas ir kaime, ir mieste yra labai svarbūs aspektai šalių vystymuisi ateityje;
 • atrasti savo kultūrines vertybes ir jų šaknis, suvokti, kaip kaimas ir miestas turi ir gali bendradarbiauti visų Europos piliečių gerovei;
 • susipažinti su tvarumo reiškiniu ir principais: įvairove, kokybe, sąmoningumu (jis pasireiškia visuomenės dorybingumu, atjauta, pagalba vienas kitam bei teisingumu vienas kito atžvilgiu) ir sinergija (komandinis darbas duoda geresnius rezultatus nei individualus);
 • suvokti šių principų taikymą visuomenėje (socialinėje srityje), aplinkoje (gamtoje), ir ekonomikoje (versle);
 • įgyvendinti tvarumo principus savanoriškoje veikloje kaip priemonę kovoti su skurdu ir marginalizacija;
 • įgyvendinti tvarumo principus savanoriškoje veikloje, prisidedančioje prie aplinkosaugos.
 • skatinti jaunų žmonių kūrybiškumą ir iniciatyvą gerinti savo aplinką ir gyvenimą, taikant tvarumo principus;
 • sudaryti sąlygas jaunuolių asmeniniam, socialiniam tobulėjimui per savanoriškų veiklų įgyvendinimą;
 • gilinti Europos pilietiškumo sąmoningumą įvertinant, visų pirma, savo šalies turtą (savo žmonių, istorijos, kalbos);
 • kurti draugystės ryšius tarp jaunuolių iš skirtingų socialinių ir kultūrinių aplinkų.