religija2007

Kultūrų, tradicijų ir religijų integracija tolerantiškos Europos kontekste

Suteikti naują tarpkultūrinę patirtį, skatinant pažinti tautų paveldą ir šalių kultūrą, kuri saugojama ir perduodama per mainus, religiją, tradicijas bei papročius. Skatinti suvokti tautų bei religijų bendradarbiavimo svarbą šalių vystymuisi.
  • Vieta: Studenčių namuose ir „Vilnelės“ kultūros centre, Algirdo 2-36, Vilniuje
  • Amžius: 14–16 metų
  • Data: 2007 m. balandžio 2 – 7 d.
  • Dalyviai: iš viso 24 moksleivės (8 iš jų – iš Lietuvos)
  • Finansavimas: iš viso 2.448 eurai

Projekto tikslas:

  • Suteikti naują tarpkultūrinę patirtį, skatinant pažinti tautų paveldą ir šalių kultūrą, kuri saugojama ir perduodama per mainus, religiją, tradicijas bei papročius. Skatinti suvokti tautų bei religijų bendradarbiavimo svarbą šalių vystymuisi.
  • Užsiėmimų, vykstančių mainų metu, pagalba, sukurti draugystės ir vienybės saitus tarp skirtingų šalių jaunų žmonių, priklausančių skirtingoms socialinėms ir kultūrinėms aplinkoms.
  • Suteikti dalyvėms galimybę iš arčiau pamatyti skirtingų religinių grupių būdingą veiklą ir užsiėmimus, kad pažintų jų ypatybes.
  • Pasiekti, kad jaunuolės, dalyvaujančios šiame projekte, jaustųsi aktyviomis Europos Sąjungos pilietėmis per Europos kultūrinio paveldo saugojimą ir perdavimą, derinant visa tai su savo kasdieniu gyvenimu, puoselėjant ir atsakingai saugant kultūrinius turtus.

Visi norime prisidėti prie teisingesnės visuomenės kūrimo, kad Europa būtų visus piliečius priimanti pasaulio erdvė, kurioje būtų sudarytos tinkamos sąlygos savęs realizavimui.

Pasirinkome meno ir kultūros temas lyginamajai analizei, nes manome, kad labai svarbu suvokti šio aspekto reikšmę mūsų šalyje žvelgiant iš europinės perspektyvos. Jei dabartinis jaunimas yra Europos ateitis, jaunimui neužteks vien gero, idealistinio ir tolerantiško nusiteikimo kitų tautų, jų religijų ir kultūrų atžvilgiu, bet reikės žinių, informacijos bei objektyvios analizės.

Per pasiruošimą ir dalyvavimą mainų programoje jaunuolės iš įvairiųų šalių įgavo tarpkultūrinę patirtį, kuri padėjo joms jaustis aktyviomis Europos Sąjungos pilietėmis.